Úvodní strana

Věcné břemeno patří mezi věcná práva k věci cizí, protože omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco strpět (pati) nebo něčeho se zdržet (omittere). V současném právu navíc může zahrnovat, na rozdíl od dříve používaného pojmu služebnost, i omezení spočívající v povinnosti něco konat (facere), což byla dříve tzv. reálná břemena.

Čertovo břemeno je skalní útvar malého charakteru blízko vrcholu hory Javorová skála 723 m n. m., západně od obce Cunkov na Táborsku.

 

Dvojí břemeno je pojem, vyjadřující tlak na jedince, který musí vydělávat peníze a zároveň obstarávat domácnost. Tato problematika se týká především žen. Je možné to považovat za pozůstatek tradiční společnosti, kde mužským úkolem bylo vydělat peníze a žena musela plnit domácí práce. Přestože emancipace žen začala už v polovině 19. století, následky těchto činů lze pozorovat až dnes. Proto bývá dvojí břemeno považováno za určitý fenomén moderní doby.


Kontakt

www.bremeno.eu

Oblíbené odkazy